artikel

Reservation

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att överlåta tilldelningsbeslut till Landstingstyrelsens presidium när det gäller upphandlingarna av Ambulansdirigering och Länsservice.
Vi anser att frågorna ska avgöras av styrelsen!
I början av detta årtionde hade landstinget 4 Hälso&sjukvårdsnämnder som tecknande avtal med egna förvaltningar och med privata vårdgivare.
När H&S nämnderna lades ner bildades istället ett allmänpolitiskt utskott under landstingsstyrelsen, utskottet skulle behandla enklare frågor som ex. mindre avtal med privata vårdgivare. Utskottet överlevde inte särskilt länge och kvar blev under mandatperiodens sista två år bara landstingsstyrelsen att besluta i alla frågor som tidigare beslutats av 4 nämnder och 1 landstingsstyrelse!

  

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att överlåta tilldelningsbeslut till Landstingstyrelsens presidium när det gäller upphandlingarna av Ambulansdirigering och Länsservice.

Vi anser att frågorna ska avgöras av styrelsen!

I början av detta årtionde hade landstinget 4 Hälso&sjukvårdsnämnder som tecknande avtal med egna förvaltningar och med privata vårdgivare.

När H&S nämnderna lades ner bildades istället ett allmänpolitiskt utskott under landstingsstyrelsen, utskottet skulle  behandla enklare frågor som ex. mindre avtal med privata vårdgivare. Utskottet överlevde inte särskilt länge och kvar blev under mandatperiodens sista två år bara landstingsstyrelsen att besluta i alla frågor som tidigare beslutats av 4 nämnder och 1 landstingsstyrelse!

Efter valet 2006 gjordes ett omtag och en (1) Hälso&sjukvårdsnämnd bildades. Detta ingick i den överenskommelse som Vänsterpartiet gjorde som ett av majoritetspartierna efter valet 2006.

När den nya majoriteten bildades och Vänsterpartiet tvingades ut i opposition avvecklade man snabbt den nya Hälso&sjukvårdsnämnden (man krympte och avvecklade även andra nämnder) och maktkoncentrationen ökade.

Idag när privatiseringarna ökar lavinartat koncentrerar man makten att besluta om upphandlingsfrågor ytterligare!

Beslutet idag innebär att alla beslut som tidigare legat på 4 Hälso&sjukvårdsnämnder nu ligger på 3 personer!

Tre personer som samtliga sjunger privatiseringens lov!

Det demokratiunderskott som detta skapar bekymrar inte majoriteten!

Vänsterpartiet

Kopiera länk