Artiklar

Ulla Andersson: Vad tänker Maud Olofsson göra för Gävle?

Ulla Andersson har ställt två frågor till statsråden Maud Olofsson och Sven Otto Littorin där hon pressar dem att svara på hur de tänker stödja Gävle efter det tunga beskedet om Ericssons nedläggning. Under lång tid har arbetet pågått med att skapa nya arbetstillfällen, nya näringar och utveckla gamla. Satsningar på utbildning är återkommande. Trots det är arbetslösheten hög i såväl kommunen som länet. Basindustrin är och har varit en viktig arbetsgivare i regionen och kommer så att vara även i framtiden trots Ericsson besked. Omställningen till nya jobb behöver påskyndas. Lokalt och regionalt kraftsamlas nu för att stödja Gävle i arbetet. Men vad gör regeringen?

Varför har du ställt de här frågorna?

– Det är självklart ett mycket tufft besked för de anställda och för kommunen. Det behövs ett gemensamt ansvarstagande för att kunna få till stånd nya arbetstillfällen, utbildnings- och omskolningsmöjligheter. Utvecklingen av arbetet måste ske gemensamt. Regeringen måste ta ett stort ansvar. Högerregeringen driver arbetslinjen men glömmer sitt eget ansvar för att skapa jobb och möjligheter till utbildning – och omskolning. De är passiva och behöver drivas på. säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson (V).

Kopiera länk