Pressmeddelande: Den största satsningen på järnväg och kollektivtrafik i modern tid gynnar Norrland

 
  
 
   

De rödgröna har nu enats om att göra en historisk satsning på järnväg och

kollektivtrafik. I norra Sverige vill de rödgröna utveckla infrastrukturen med flera

strategiskt viktiga satsningar.

 
En förstärkning görs av spårkapaciteten genom en påbörjad dubbelspårsutbyggnad på
Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall. På så sätt minskar risken för förseningar och
försämrade restider. De rödgröna föreslår även andra investeringar i norra Sverige, bland annat en ny mötesstation på Bergslagsbanan. De rödgröna vill också att den första
etappen av en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan, byggs
under åren fram till 2021.
– Det ska bli lättare och snabbare att resa på ett miljövänligt sätt. Investeringar är
jobbskapande och bidrar till tillväxten i regionen. Sveriges framtida utveckling är
beroende av att vi får ett modernt och snabbt transportssystem. För att bättre klara
anpassningen till ett hårdnande globalt konkurrenstryck måste vi krympa avståndet till de
viktigaste exportmarknaderna och skapa större och mer slagkraftiga
arbetsmarknadsregioner, säger Raimo Pärssinen, riksdagsledamot för socialdemokraterna.
– Vi måste bryta transporternas klimatpåverkan. Hela transportsystemet står i dag för
cirka 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen. För att klara klimatmålen behöver vi
investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Genom våra investeringar gör vi det enklare
för människor och företag att göra klimatsmarta val, säger Roger Persson, Miljöpartiets
kommunalråd i Gävle
– Tågtrafiken har ökat mycket kraftigt på Ostkustbanan det senaste decenniet.
Kapacitetsbristen har varit ett problem länge och det finns ett stort behov av investeringar
i ny räls. Trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka. För att klara framtida behov vill vi
därför påbörja en dubbelspårsutbyggnad på sträckan Gävle-Sundsvall. Det är en mycket
angelägen investering, säger Ulla Andersson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
Jämfört med regeringens åtgärdsplan ökar investeringarna i järnväg och kollektivtrafik
med 101 miljarder kronor.
Bilaga se högst upp i inlägget!
 
 
 
 
 

Du gillar kanske också...

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.