Inlägg Hudiksvalls Tidning

Ett antal Moderater med socialförsäkringsministern i spetsen har på Insänt berömt sig själva för den politik man bedriver.
Problemen med höga sjuktal har funnits länge. Efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet monterades stor del av rehabiliterings- och anpassningsverksamheten ner. Detta har bland annat forskaren Björn Johnsson skrivet om i boken ”Kampen om sjukfrånvaron”.
Efter nedskärningarna i kommunsektorn i mitten av 1990-talet blev det mycket slitsamt för de som var kvar. Samtidigt togs stödet till företagshälsovården bort, andra rehabiliteringsinsatser försvann. Antalet sjukskrivningar blev inte så många fler däremot längre.
Tidigare hade rehabiliteringsverksamheten fungerat bättre även om man under den borgerliga Bildtregeringen förtidspensionerat över personer 150 personer/dag. Nästan samma nivå uppnåddes då de med långa sjukskrivningar fick sjukersättning beviljad ett decennium senare.

Nedrustningen av den förebyggande och rehabiliterande under 1990-talet fick sina kostnader i form av lidande och höga offentliga utgifter. Det är därför mycket olyckligt att borgarna dragit ner anslagen till Arbetsmiljöverket och utbildning av skyddsombud liksom att man lade ner hela Arbetslivsinstitutet.

Bakgrunden till den moderata politiken finns i två huvudfaktorer. Den ena är att man behöver delfinansiera stora skattesänkningar. Fredrik Reinfelt sade i Svenska Dagbladet att det var de sjuka och arbetslösa som främst skulle stå för denna delfinansiering. Den andra är tesen om att sjuka och arbetslösa kommer att efterfrågas mer av arbetsgivare bara man får sänkt ersättning eller hot om att den helt dras in. För att motivera sämre ersättningar har bland annat tesen om lata och arbetsskygga norrlänningar lanserats. Så är det inte i verkligheten enligt Vänsterpartiet.

Under förra mandatperioden började minskningen av ohälsotalet. I Hudiksvall var ohälsotalet för sjukskrivna 20,1 dagar december 2003, 10,9 dagar december 2006 och 6,8 dagar april 2010. I hela landet har sjuktalen minskat sedan 2003 om än i minskad takt under den borgerliga regeringens tid.

Man kan minska sjukskrivningarna på olika sätt. Ett sätt är att minska sjukpenningen eller fatta beslut om att den helt enkelt upphör. Man kan också överföra sjukas ersättningar från sjukpenninganslaget till Arbetsförmedlingens anslag för aktivitetsstöd. Artikelförfattarna säger att man gjort ”den största satsningen någonsin på rehabilitering”. Denna stora satsning består till största delen i att sjuka byter ersättning från sjukpenning till aktivitetsstöd

Istället för att ta pengar från sjuka och arbetslösa och trixa med statistik och olika anslagsposter vill Vänsterpartiet  ge sjuka rätt till ersättning och stöd så  länge de är sjuka. Utförsäkrade ska ges rätt till rehabiliteringsinsatser från den 1/1- 2010 om vi vinner valet.
Ge stöd till arbetsmiljöavtal som innehåller förebyggande arbetsmiljöarbete och kvalitativ bra företagshälsovård. Samla resurserna lokalt för långtidssjuka som ges av arbetsförmedling och försäkringskassa. Öka stödet till sjukvården som bedriver den största delen av rehabilitering av sjuka- detta är viktigare än sänkta skatter.

Ulla Andersson, Riksdagsledamot Gävleborg,
LiseLotte Olsson, ledamot av riksdagens socialförsäkringsutskott
Mvh
LiseLotte Olsson
Riksdagsledamot (v)
08-786 46 45
070-29 65 200
[email protected]
http://vansterpartiet.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Världens bästa välfärd – utan vinstintresse.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¨~~~~~

Du gillar kanske också...

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.