Artiklar

Rapport från ordförandekonferens i Stockholm

Fredagen den 15 april deltog jag på en träff i Stockholm för Vänsterpartiets distriktsordföranden.

Dagen började med en genomgång av den nuvarande grafiska profilen för partiet och ett förslag på en förnyad variant. Dom flesta deltagare tyckte att vår logga bör förbli oförändrad men att den grafiska profilen kan förbättras och förenklas.

Nästa punkt på dagordningen var Ida Gabrielsson från Framtidskommissionen. Budskapet var att alla vänsterpartister ska var på ett gott humör!! Det bådar gott inför framtiden, med väntande kongress och inom några år två viktiga val, det allmänna och valet till EU-parlamentet.

Hon berättade att kommissionen pratade om att vi behöver en starkare ledning, rätt person ska vara på rätt plats och att vi behöver hålla ihop som vi pratade om under valrörelsen.

 Kommissionen kommer att lämna ifrån sig fyra rapporter.

  1. Jämställdhet
  2. Miljö
  3. Arbetslivet
  4. Ekonomisk politik

 Kommissionen kommer även att presentera ett kongressdokument som det ges möjlighet att motionera på. Innehållet kommer att vara både strategi och principfrågor.

Ida påpekade att det är viktigt att vi har ”snälla” lokala partirepresentanter som inger snällt förtroende. Det får vara slut på gnällandet, tyckte hon. Delaktighet är förmodligen det bästa sättet att få folk att sluta gnälla, fortsatte hon.

Lisa Rasmusen informerade om det facklig-politiska arbetet i partiet. Hon tipsade om att distrikten och partiföreningarna kan ordna kampanjer tillsammans med SKAF när det gäller äldreomsorg. När det gäller äldreomsorgen påminde hon oss om att de äldre behöver mycket välutbildad personal och att lönerna måste höjas!

Ett annat tips är att bjuda in personalen inom äldreomsorgen för att lyssna på deras behov och önskemål.

–        Kom och berätta för oss hur ni skulle kunna göra ett ännu bättre jobb! Vad behöver ni och vad vill ni ha mer av?

Nytt fackligt material är på gång och den fackligt – politiska plattformen ska uppdateras efter kongressen.

Partisekreterare Anki Ahlsten informerade om KOLA (kommunal och landstingsdagar) i år är i Västerås den 8-9 oktober.

Kongress i Uppsala är utökad till fyra dagar och hålls mellan den 5-8 januari.

V i Stockholm har startat ett Aktivistnätverk för utåtriktade aktiviteter.

Sist på dagen var det då dags för partiordförande Lars Ohly.

Han beskriver regeringens tystnad i jämförelse med inför valet 2006. Socialdemokraterna nya partiledare Juholt, en gråsosse, vilket kan vara bra för vänstern. Han har aviserat att han vill se över 100-dagars regeln vid arbetslöshet och 75-dagsregeln vid halvtidsstämpling. Mycket bra!

Männens makt ser inte ut att minska, tvärt om. Vi bör fortsätta driva kvinnors rätt till heltid, delad föräldraförsäkring, kvinnors löner, rätt till barnomsorg och bli tydligare i frågor om makt och inflytande.

Han menar att det är dags att upprätta en agenda för reformer.

  • Minska klyftorna
  • Arbetsmarknaden
  • Utbildning
  • Industripolitik
  • Korta arbetstiden
  • Bostadspolitiken

Vi måste bli tydligare i att inte försvara offentliga verksamheter som inte fungerar bra. Vår lösning är inte att privatisera utan att göra kraftiga förbättringar.

Vi har glädjande nog fått många nya medlemmar och bör utbilda dessa så snart och så bra som möjligt. Partiet centralt kan bistå med stöd och hjälp till distrikten om det behövs.

Vi ska fortsätta hävda att vi är Vänsterpartiet – Välfärdspartiet.

Yvonne Oscarsson

Kopiera länk