Artiklar

Hur är det med språket?

Sedan en tid tillbaka har jag funderat på den viktiga funktion som språket har i kampen för förändringar både i det fackliga och det politiska arbetet. Den socialistiska terminologin och det socialistiska språket i kampen för ett bättre samhälle har blivit passivt eller till och med glömts bort i det dagliga språkbruket. Istället har man gett utrymme för ett nytt språk, ett nytt sätt att skapa och föda kolonialism.

Genom denna förändring skapas också ett nytt imperium som, ännu en gång, försvagar kampen för socialism. Visst kan saker och ting moderniseras, många gånger, men att modernisera får inte vara detsamma som att glömma bort, inte detsamma som att skänka bort tidigare historia, språk och terminologi. När det socialistiska språket inte används för att föra fram socialistiska tankar, är kampen för socialistiska värderingar förlorad. Det är ord som: Solidaritet, socialism, arbetarklass, revolution, gerilla, proletariat, kamrat, Che Guevara, Joe Hill, Mandela, Simon Bolivar, kapitalism, imperialism, exploatering, tortyr, svält, listan kan vara lång. Dessa ord måste betyda något, måste säga något.

Ord som tillhör det socialistiska tänkandet är många, och det är viktigt att reflektera och börja använda dem så som det gjorts tidigare. Det känns ibland som om det finns en dold skam, som på ett eller annat sätt förhindrar kampen. Det kanske är dags för eftertanke, och reflektion för att hitta tillbaka till de socialistiska värdeorden.

Ett exempel på förändring i språket som betyder oerhört mycket för mig, är orden ”Amerika”  och ”amerikan”. Ord utan mycket vikt kanske många anser, men ändå ord med så mycket makt när de används. Vad avses egentligen med ordet ”Amerika”? Avses USA, eller Förenta Staterna, eller avses hela den amerikanska kontinenten? (Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika).

Frågan fascinerar mig eftersom kolonialism och imperialism återspeglas i språket. Jag som amerikan från Chile vet att när någon uttalar ordet amerikan ingår inte jag i det sammanhanget. Här har jag uteslutits. Det har skapats ett imperium där jag inte är amerikan för att jag inte är från USA eller ”Förenta Staterna”. Jag förblir en ”Sydamerikan”.

Alla som säger ”Amerika” och ”amerikaner” på ett sätt som endast åsyftar Nordamerika, legitimerar att imperialismen tar över språket.

I följande text flera exempel på ord, där det socialistiska språket ersatts av moderna kapitalistiska uttryck:

 Kund > Patient

Marknadsekonomi – Kapitalism

Konkurrenskraftig – Exploatering

Terrorist – Befrielsekämpe

Vandalism – Demonstrerande ungdomar

Konkurrera – Privatisera

Invandrare – Flyktingar

Mario Izquierdo

Kopiera länk