Den offentliga servicen ska vara nära på landsbygden

Medborgare och företag ska ha rätt att enkelt få del av den offentliga servicen, oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden. Därför föreslår vi i vår kommande budget att det runt om i landet skapas lokala servicekontor där man bland annat kan nå samhällets service.

I helgen träffas landsbygdsriksdagen för att diskutera landsbygdens framtid och möjligheter. Ett centralt problem som måste lösas är att den offentliga servicen under lång tid stegvis har monterats ned, för att under de senaste åren försvinna allt snabbare. Klyftorna mellan stad och land växer. På många håll i landet måste man resa miltals för att få hjälp av en tjänsteman med viktiga frågor.

Vänsterpartiet menar därför att det behöver byggas upp kompletta servicekontor i varje kommun dit man ska kunna gå för att nå statlig, kommunal och privat service. Som ett första steg föreslår vi att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra statliga myndigheter tillsammans med delar av kommunernas service, samlas i en enda organisation på lokal nivå. Det skulle ge en bättre service för alla dem som bor utanför de större städerna. Dessutom innebär det minskade kostnader genom ökad samverkan och att man kan dela på lokalerna.

Till att börja med behöver regeringen se till att de statliga myndigheterna samarbetar över myndighetsgränserna och med kommunerna. På sikt vill vi även att organisationer och privata aktörer ska kunna ges möjlighet att ingå i servicekontoren. Så kan den kommersiella och offentliga servicen tillsammans stärka landsbygden.

Vi satsar i vår kommande budget 150 miljoner kronor på försöksverksamhet med servicekontor, vilka sedan ska permanentas. Förutom servicekontoren kommer det i Vänsterpartiets budget bland annat att finnas satsningar på stora investeringar i bättre infrastruktur såsom ökat vägunderhåll, tjälsäkring av vägar, utbyggnad av biodrivmedel och järnvägsinvesteringar för att förbättra för landsbygden.

Även på högre instans behövs det mer samordning för landsbygden. Regeringens ansvar för landsbygds- och regionalpolitik ligger idag utspritt på flera departement. Det är olyckligt. Vi menar att en bättre samordning av alla politikområden som rör landsbygdens utveckling borde vara en självklarhet. För att se helheten i förslagen och hur de påverkar landsbygden föreslår vi att alla frågor som berör landsbygds- och regionalpolitiska frågor samordnas i Regeringskansliet.

I längden är det ohållbart att inte se landsbygden och de mindre orternas behov. Det ska finnas service och möjligheter i hela Sverige, det tjänar alla på.

Du gillar kanske också...

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.