Artiklar

Orimligt att företag inte betalar skatt

Skatt ska betalas efter bärkraft. Det är en rättvis princip som bör gälla både privatpersoner och bolag. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Progressiviteten i skattesystemet minskar och storföretag gör allt de kan för att betala så lite skatt som möjligt.
Sist ut i raden av företag som försöker undkomma skatt är Facebook och Google. De bägge gör allt vad de kan för att undkomma skatt trots att de tjänar enorma belopp på sina annonser. Det är orimligt.
Tyvärr verkar den borgerliga regeringen inte särskilt bekymrad över skatteplaneringen, utan belönar Facebook istället med 100 miljoner i etableringsstöd, betalt med skattepengar, för att de ska lägga sina datorhallar i Luleå. 100 miljoner skattekronor till ett företag som gör allt för att själva undvika att betala skatt. Det är häpnadsväckande.
Facebook, Google och alla andra multinationella företag är beroende av det samhället de verkar och tjänar pengar i. De använder vår infrastruktur, deras anställda har fått utbildning, sjukvård, barnomsorg och annan offentlig finansierad service. Deras skattepengar behövs för att förbättra barns utbildning och äldres omsorg.
När de som tjänar mycket pengar och verkligen kan betala skatt inte gör det så påverkar det självklart viljan hos övriga att betala skatt. Den givna frågan blir; varför ska jag betala skatt när de som gör enorma vinster här i Sverige inte gör det? Så minskar viljan att finansiera vår gemensamma välfärd.
Det är hög tid att agera. Under allt för lång tid har vi återkommande fått rapporter om storföretag som inte betalar någon skatt alls eller på alla sätt försöker undkomma den och nyttjar de hål som finns i lagstiftning mm. Om inte förtroendevalda reagerar på ett sådant beteende så skickar det ut signaler till medborgarna att storbolagens undandragande av skatt är ok.
Det är hög tid att agera för att försvara vårt välfärdssamhälle, skatt är civilisationens pris. Allt fler regeringar bl.a. i Frankrikes och Storbritanniens är upprörda över hur multinationella företag undviker att betala skatt på verksamhet de har i deras länder. Regeringen måste nu ta ett internationellt initiativ för att göra mellanstatliga överenskommelser om ändringar i skattelagstiftningen. Utgångspunkten ska vara att skatt ska betalas där verksamheten bedrivs. Vi vill också sätta stopp för etableringsstöd, betalda med skatter, till multinationella företag och istället lägga pengar på att utveckla och underlätta för småföretagare.

Ulla Andersson riksdagsledamot Vänsterpartiet

Går även att läsa på: Arbetarbladet

Kopiera länk