Pressmeddelanden

Vi tar kraftfullt avstånd från händelsen när den unge pojken vägrades ambulanstransport

Vänsterpartiet vill med detta pressmeddelande kraftfullt ta avstånd från händelsen när den unge pojken vägrades ambulanstransport efter ett suicidförsök (Arbetarbladet 22/3)
Händelsen som, den beskrivs i Arbetarbladet, är både avskyvärd och rasistisk men det är också en incident som skadar förtroendet för den verksamhet som vi alltid förväntar oss ska fungera och som vi litar på som länsinnevånare. På den politiska nivån har vi nyligen antagit en ny mångfaldspolicy, att verksamheter på ett så flagrant sätt struntar i att följa den måste föranleda en ordentlig utredning över händelsen. Det är dessutom märkligt att en händelse av den här digniteten undanhålls landstingsstyrelsens ledamöter i två månaders tid!

Alf Norberg Oppositionsråd Vänsterpartiet

Kopiera länk