Artiklar

Interpellationsdebatt om jobben i Hudiksvall

Ulla Andersson (V), debattartikel införd i HT 11 juni 2013:

Den 11.e juni debatteras varslen i Hudiksvall i riksdagen. 318 personer förlorar jobbet när Ericsson fabriken lägger ned, totalt har 650 varslats i kommunen de senaste månaderna. Nedläggningen är ett hårt slag mot de enskilda men också mot kommunen och länet. Om varslen i Hudiksvall hade skett i Stockholm hade det motsvarat 50 000 personer.

 

Jag gillar att leva i Gävleborg. Här finns vacker natur, ett rikt kultur- och sportliv, bra kommunikationer och många härliga människor. Inte minst uppfyller Hudiksvall alla dessa kriterier och säkert ett antal därtill. Men vi har också problem framförallt den höga arbetslösheten i länet. Hudiksvalls arbetslöshet riskerar nu att öka markant efter alla varsel som lagts inte minst efter nedläggningen av HIAB och Ericsson fabriken.

 

15 800 personer är arbetslösa i länet det motsvarar 9,4 procent av befolkningen mellan 16- 64 år. Drygt 9 000 av dem är långtidsarbetslösa. Arbetslösheten är i dag betydligt högre än när regeringen tillträdde långtidsarbetslösheten har ökat lavinartat med hela 2 000 personer. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har minskat och försämrats sedan 2006. Den ensidiga skattesänkarpolitiken får konsekvenser, vi lever numer i massarbetslöshetens Sverige

 

Det är ett enormt resursslöseri med människors vilja att bidra till samhällsutvecklingen och till samhällsekonomin. Människors vilja att arbeta är vår främsta tillgång.

 

Det är nödvändigt att fler tar ansvar för arbetslösheten framför allt måste regeringen ta ansvar. Det kan inte enbart ligga på regionen och kommunen utan staten behöver ta ett helhetsgrepp över situationen i länet. De samhällsnyttiga investeringarna behöver öka. Det behövs fler platser på högskolan i Gävle och arbetsmarknadspolitiska utbildningar, infrastrukturen behöver byggas ut så att det lättare för företag att etablera sig och pendling underlättas. Kommunerna behöver ökade statsbidrag så de kan anställa fler men också öka sina upphandlingar då kommunerna är det privata näringslivets största kund. Gävleborg kan bli ett centrum för energiomställning med den kompetens som finns på högskolan, alla etableringar av vindkraft, kommunala energibolag och dess samverkan med den privata industrin mm. Länet kan bli självförsörjande på biodrivmedel. Genom riktade statsbidrag till ökad lärartäthet kan fler av länets unga ta sig igenom skolan med fullständiga betyg och därmed få gymnasiebehörighet och få fullgången gymnasieutbildning. Vi vill att redan anställda ska få rätt till tjänstledigt för att starta eget och kunna få stöd för start av näringsverksamhet under förutsättning att arbetsgivaren anställer en arbetslös som vikarie. Det skulle underlätta för de varslade som vill och funderar på att starta eget.

Det finns möjligheter och alla goda krafter i länet måste samarbeta för att ta länet ur arbetslöshetens grepp. Men länet behöver en regering som tar sitt ansvar. I valet 2014 är Vänsterpartiet garanten för en regering som sätter jobben och arbetslösheten främst.

Ulla Andersson riksdagsledamot Vänsterpartiet
Här ned kommer länkar till debatten, men du kan också ta del av den interpellation (fråga) som Ulla Andersson (V) har ställt till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

130611interpellationUA

Under tisdagen sände SR p4 ett smakprov med en debatt mellan Ulla Andersson (V) och Hillevi Engström (M):

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5561655

 

 

Kopiera länk