Artiklar

Gävleborg får nu krisstöd från EU på grund av den höga ungdomsarbetslösheten

Det har gått väldigt långt när Gävleborg kvalificerar sig för krisstöd från EU för den höga ungdomsarbetslösheten, det  smärtar. Det är inte rimligt att högerregeringen prioriterat att sänka skatter istället för att se till att unga människor får jobb eller utbildning, säger Ulla Andersson  riksdagsledamot från Gävleborg.

Det handlar om att investera i unga människor och göra en bra framtid möjlig för dem och därmed för oss alla. När arbetslösheten var lägre inför valet 2006 krävde de borgerliga riksdagsledamöterna i länet en kriskommission för Gävleborg. Nu är de tysta.

Genom att ta politiskt ansvar kan ungdomsarbetslösheten pressas ned. Det kan göras genom att öka de offentliga investeringarna för jobb och utbildning. Det är ett effektivt och klokt sätt att skapa jobb. Det är dessutom ett säkert sätt att skapa jobb till skillnad från skattesänkningar, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet föreslår:

En reform för generationsväxling på arbetsmarknaden, där arbetsgivare som anställer en ung i förtid får statligt handledarstöd på 50 procent av lönen för den personen som ska gå i pension.

 

En rätt för unga att läsa in gymnasiet före 25 års-ålder med ett särskilt studiestöd.  

 

Vi föreslår ett statligt investeringsstöd för byggande av hyresrätter, bostadsbristen måste byggas bort , så unga kan flytta dit jobben finns. Dessutom vill vi att hyresbeståndet ska kunna få ett liknande upprustningsstöd som ROT för villaägare. Det leder  till fler jobb i byggsektorn

 

Satsningar på en utbyggd  kollektivtrafik, vilket gör det lättare att pendla men det ger också jobb för fler bussförare.

 

Utbyggnad av antalet utbildningsplatser på högskolan, Komvux, Yrkesvux med mera.

Kopiera länk