Artiklar

Regeringen skrotar landsbygden

Vänsterpartiets Ulla Andersson har ställt nedanstående fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).

Landsbygdens livskraft är avgörande för att vi ska få ett land som håller ihop. Den statliga servicen på landsbygden är viktig för landsbygdens livskraft. Dessvärre ser vi nu en utveckling där staten drar ned på sin verksamhet på landsbygden. Två händelser på senare tid i Gävleborgs län kan exemplifiera detta.

Lantmäteriet planerar att avveckla sitt kontor i Ljusdal, samt i Sveg och Ånge. Detta leder till försämrade möjligheter till utveckling för stora delar av Norrlands inland. Lantmäteriets service har stor betydelse för företag, myndigheter och privatpersoner. Deras service är en viktig förutsättning för att kunna utveckla kommunen och näringslivet på orten.

Ytterligare ett exempel är att posthanteringen i Hofors föreslås flyttas till Sandviken, vilket försämrar servicen för de boende och företagen på orten. De anställdas transporter ökar och deras arbetsdagar blir längre eftersom de nu måste börja pendla. Postens egna transporter lär också öka vilket kommer att öka koldioxidutsläppen.

Jag vill därför fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inte statliga myndigheter ska avveckla sin verksamhet genom lokal närvaro på landsbygden?

 

Kopiera länk