Motioner & Interpellationer

Motion om självtest vid risk för blodproppar

Vänsterpartiet Gävleborg motionerar om att patienter ska kunna få låna en utrustning som gör det möjligt för dem att göra tester hemma.  Ny modern utrustning som är enkel att använda skulle underlätta både för patienter och för vården. Det skulle också minska resorna betydligt, utrustningen finns redan och används i Stockholms landsting.

Läs hela motionen här:

Motion självtest

Kopiera länk