Sammanfattning av budgeten för region Gävleborg 2017

I PDF:en som finns nedan hittar du en sammanfattning som utgår från rubrikerna i majoritetens dokument Politisk inriktning för mandatperioden. En del av satsningarna i budget möjliggörs genom statsbidrag, statsbidrag som Vänsterpartiet i många fall ligger bakom.

Några nedslag:

Hela Gävleborg ska leva och utvecklas

  • Integration är ett prioriterat område och för att finansiera aktiviteter inom området, som påbörjats under 2016, föreslås en utökning av ramen med 13,3 mnkr. Det handlar om språkutbildning, språkpraktik, prov- eller praktiktjänstgöring samt praktikplatser.

Ett grönt och hållbart Gävleborg

  • 0,8 mnkr för att göra kollektivtrafiken fossilfri till hösten 2017.
  • Region Gävleborgs nya Ekocenter ska under 2017 få igång samverkan och samarbete för att stärka sitt arbete kring cirkulär ekonomi, energi och grön omställning.

En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå

  • En utredning har gjorts om folkhögskolorna och dess verksamhet. För att behålla folkhögskolans unika lärmiljö behövs en blandning av profilkurser och allmän kurs. Både yrkesutbildning och behörighetshöjande utbildning, är prioriterade områden och därför vill Kultur- och komptensnämnden satsa på utökad folkhögskoleverksamhet, både i egen och i extern drift. För denna satsning utökar Kultur- och kompetensnämnden ramen med 0,9 mnkr.

Personal

  • Personalen är vår viktigaste resurs och vi satsar både på löne- och kompetensutveckling. Vi gör ännu en särskild lönesatsning för sjuksköterskor (11 mnkr). Vi satsar på att ge förutsättningar för undersköterskor som vill vidareutbilda sig, på sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor och på att ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda/nyutexaminerade sjuksköterskor. (12 mnkr)

Läs om alla budgetnyheterna i PDF:en:

Sammanfattning budget 2017

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.