Artiklar

Öppet brev till Rikskronofogden

För oss riksdagsledamöter från Gävleborgs län är det viktigt att den statliga servicen finns nära medborgarna, den ska var av god kvalitet och ha medborgarnas bästa framför ögonen. Den statliga servicen påverkar tillgången till övrig service på orten och ger dessutom orten en bredare arbetsmarknad för till exempel företag som behöver rekrytera. Företagen kan få  lättare att rekrytera om det finns statliga jobb för en medföljande partner.
 
I fråga om beslutet att lägga ned Kronofogdens verksamhet i Hudiksvall så skulle det innebära att hela Hälsingland ställs utan Kronofogdemyndighetens fysiska närvaro och servicen försämras. Att Kronofogden menar att orter med mindre än 20 000 invånare inte kan få ha kontor är ingen rimlig ståndpunkt. Kontoret i Hudiksvall har bra resultat, lätt att rekrytera, bra arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och har inte fått några signaler om att deras verksamhet inte skulle uppfylla kraven och vara nedläggningshotat. Vi finner inga belägg för beslutet om nedläggning.
 
Vi menar att en utgångspunkt för en statlig myndighet i sina beslut bör vara hur man får bättre service för medborgarna och hur man därför kan förstärka den lokala närvaron. Inte som Kronofogdemyndigheten ta fram krav på högskolor på orten, antal invånare/ ort osv.
 
Under de senaste decennierna har kronofogden kraftigt minskat antalet lokala kontor och därmed den lokala närvaron. Med ett beslut om nedläggning av verksamheten i Hudiksvall kommer handläggningstiden av ärenden förlängas för tex delgivning, värdering, handräckning då restiderna blir mycket längre och möjligheten till fysiska besök hos Kronofogden kraftigt försvåras. Hela Hälsingland ställs utan Kronofogdens lokala närvaro.
 Många av de klienter som berörs kommer inte göra sin röst hörd då det är en utsatthet att befinna sig i en sådan situation att man befinner sig i Kronofogdens register men det har självklart betydelse om man kan besöka kontoret fysiskt och få hjälp eller inte.
 
De anställda fick ta emot beskedet om nedläggning samtidigt  som pressmeddelande om beslutet skickades ut. En respektlös hantering av anställda som givit så mycket i sitt arbete för myndigheten. Nu förväntas de börja pendla 20 mil om dagen för att myndigheten väljer att lägga ned kontoren på mindre orter, utöka verksamheten  i större centrala regionstäder och minska servicen i Hälsingland.
 
Myndigheten har beslutat att flytta jobb från Stockholm ut i landet och det är bra men lägg inte ned på mindre orter där behövs servicen.
Vi hoppas och vill uppmana Rikskronofogden att ändra beslutet om nedläggning av Kronofogdens kontor i Hudiksvall
 
Ulla Andersson
Vänsterpartiet
Åsa Lindestam, Elin Lundgren, Patrik Lundqvist
Socialdemokraterna
Lars Beckman ,Viktor Wärnick
Moderaterna
Anders W Jonsson
Centerpartiet
 
Alla riksdagsledamöter för Gävleborgs län

Debatten kring kravet till Kronofogden att behålla sina verksamheter i hela landet har sedan fortsatt.

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/replik-om-kronofogdemyndigheten-lagg-inte-ned-pa-de-sma-orterna

Kopiera länk