Artiklar

Intensiv debatt om budgeten i region Gävleborg

Vänsterpartiets regionråd Fredrik Åberg Jönsson talade om personalen:

 – Personalen är vår viktigaste resurs. Att arbeta med att skapa en bra arbetsmiljö och att verksamheterna och personalen kan påverka sin arbetssituation och vara delaktig i utvecklingen och drivande i förbättringsarbeten. Det kan handla om löner, att testa olika arbetstidsmodeller, rådighet över schemaläggning och goda förutsättningar för cheferna, inte minst de som står närmast verksamheten. Det här jobbet måste vi fortsätta med, sade Fredrik Åberg Jönsson.

Kristina Sjöström väntar på sin tur i talarstolen bakom Fredriks penna.

När majoritetens budget är antagen har vår gruppledare Kristina Sjöström hunnit lyfta en spännande satsning för ökad jämlikhet. Hon sade att:

– Ojämlikheten ökar och särskilt snabbt i vårt land. Jag är mycket glad över att vara del av en majoriteten som förstår värdet av jämlikhet och att hela länet ska leva och utvecklas.

Och fortsatte:

 – Det här är inte bara viktigt för de som inte får samma möjlighet till utbildning, god hälsa och långa liv som andra, de som hamnar längst ner, utan det är viktigt för alla, det avgörande för att bevara den stora tillit vi har till varandra i Sverige och om jag tar till stora ord – för att värna vår demokrati.

   För att veta hur vi ska kunna minska skillnaderna i livsvillkor i just Gävleborg och genom framförallt våra verksamheter kommer en Jämlikhetsutredning att genomföras, syftet med den utredningen är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna och förslag till åtgärder, sade Kristina Sjöström.

Xamuel Gonzalez laddar för sitt anförande.

Xamuel Gonzalez uttalade sitt skarpa avslag av Sverigedemokraternas budget: 

– Det som skiljer oppositionspartiernas förslag från Sverigedemokraterna är att de åtminstone betraktar alla människor som lika mycket värda. Xamuel Gonzalez fortsatte med att  läsa ur Sverigedemokraternas budget:

 – Vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd ska ha fri tillgång till akutvård och vård som inte kan anstå. För obegränsad tillgång till vården ska det dock finnas ett kvalificeringssystem baserad på taxerad inkomst. Alternativt ska de på egen hand finansiera vården genom till exempel en sjukförsäkring eller särskilda lån, lästes upp.

Regionfullmäktige hade budgetmöte 28-29 november i Bollnäs folkhögskola. Deras möten webbsänds och arkiveras:

http://www.regiongavleborg.se/politik/Vem-bestammer/regionfullmaktige/sammantraden-och-protokoll/Webbsandningar/

Deras handlingar hittar du här:

http://www.regiongavleborg.se/politik/Vem-bestammer/regionfullmaktige/sammantraden-och-protokoll/

Bild och text: Lisa Holmberg

Anpassning till hemsidan: Seppo Laine

Lasse Langeborg (V) övervakar salen från presidiet.
Kopiera länk