Artiklar

Vänsterpartiet Gävleborgs valda representanter i regionen

Valen har gjorts i regionfullmäktige och uppdragen fördelats inom samarbetspartierna, S, MP, C och V som tillsammans styr region Gävleborg.

Listning över uppdragen:
Ledamot regionstyrelsen, ordförande i Hållbarhetsnämnd och regionråd: Fredrik Åberg Jönsson 

Ersättare regionstyrelsen, ordförande Företagshälsovårdsnämnden, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd: Kristina Sjöström 

Vice ordförande regionfullmäktige, ledamot Demokratiberedning: Lars-Göran Langeborg 

Ersättare Demokratiberedning: Elin Nordin 

Ledamot Folktandvården Gävleborg AB: Tommy Cavallin

Ersättare Hållbarhetsnämnd: Xamuel Gonzalez 

Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnd: Yvonne Oscarsson 

Vice ordförande Kultur- och kompetensnämnden: Gunbritt Wallström 

Ersättare Kultur- och kompetensnämnden: Håkan Svensson 

Ordförande Patientnämnden: Isabel Hildén 

Ersättare Patientnämnden: Zaradesht Bekir 

Ledamot Stiftelsen Folkteatern – styrelse: Maritha Johansson 

Ersättare Stiftelsen Folkteatern – styrelse: Susan K Persson 

Viltförvaltningssdelegationen: Ulf Stridsberg

Vi kommer allt eftersom låta de valda presentera sina uppdrag, här kommer de fyra första berättelserna.

 

Gunbritt Wallström:
Jag är övertygad om att kulturen spelar en stor roll för länets utveckling och identitetsskapande. Tillgång till kultur, genom att få ta del av professionell kultur likväl som att själv få utöva/pröva på olika kulturuttryck, bidrar till ökad förståelse och känsla av sammanhang för såväl individer som samhälle, därför måste kulturen vara jämlik och nå fler. Under mitt första år som vice ordförande – 2019 – har vi skrivit in i budgeten att vi ska anstränga oss extra hårt för att nå ”kulturovana”, det arbetet ser jag framemot att vara med och utveckla. 

KKN, Kultur och Kompetensnämnden,  ansvarar även bland annat för folkbildning via sina folkhögskolor, även det avgörande för ett jämlikare samhälle.

GunBritt Wallström, Söderhamn.

Kristina Sjöström:
När jag för fyra år sedan fick frågan om jag kunde tänka mig att vara ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden visst jag inte så mycket om hälso- och sjukvården i länet men har under åren har jag förstått vilken intressant men omfattande och komplex verksamhet som nämnden ansvarar för. Hälso- och sjukvården behöver utvecklas inom många områden för att kunna ge en jämlik, god och nära vård till alla i länet. Möjligheter för medarbetare att påverka sin arbetssituation och att kunna nyttja sin kompetens på bästa sätt är frågor som jag kommer att fokusera på både i uppdraget i Hälso- och sjukvårdsnämnden men också som ordförande i Företagshälsovårdsnämnden. Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta chefer och medarbetare i att skapa en arbetsmiljö där man kan känna uppskattning för de arbete man gör och där man inte sliter ut sig i förtid.

Kristina Sjöström, Gävle.

Lasse Langeborg:

Att vara vice ordförande i Regionfullmäktige ger möjlighet till verklig insyn i hur den regionala demokratin fungerar – ett hedersuppdrag. Som vice ordförande blir jag inbjuden till andra politiska sammanträden, bland annat regionstyrelsens. Att vara välinformerad bidrar också till att kunna vara delaktig i att fatta kloka politiska beslut. Min målsättning är att ständigt lyfta jämställdhet, jämlikhet och vikten av en fungerande demokrati i alla sammanhang, något som känns extra viktigt idag i rådande samhällsklimat.

Lasse Langeborg, Gävle.

Elin Nordin:

Demokrati är en ständig process som vi aktivt måste arbeta för att hålla levande. Innebörden av demokrati förändras över tid; det är bara 30 år sedan vi fick den rösträtt vi har idag, till exempel. Vi måste fortsätta att utveckla de demokratiska processerna för att säkerställa allas likvärdiga möjligheter till inflytande liksom till mänskliga rättigheter och ett värdigt liv. Det handlar om jämlikhet, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Demokratiberedningens uppdrag är otroligt viktigt och jag ser fram emot att få bidra till det.

Elin Nordin, Hudiksvall

 

Kopiera länk