Rädda jobben i Gävle

Ulla Andersson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Gävlebo, kommenterar Ericssons varselbesked idag. – Det kommer som en chock. Att Ericsson vill lägga ner verksamheten slår… Read More

Regeringen bör utreda Swedfunds agerande

Biståndsminister Gunilla Carlsson svarade i Riksdagen idag på en interpellation från Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson. Frågan var om biståndsministern avser att vidta några åtgärder… Read More

Reservation

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att överlåta tilldelningsbeslut till Landstingstyrelsens presidium när det gäller upphandlingarna av Ambulansdirigering och Länsservice. Vi anser att frågorna ska… Read More

Höjning av jobbskatteavdraget

Höjning av jobbskatteavdraget är ett sätt att få fler i arbete hävdar den borgerliga regeringen. I själva verket handlar det om att få folk att… Read More

Sänkta löner fel väg att gå

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson kommenterar Finanspolitiska rådets kommentarer till Budgetpropositionen. – Finanspolitiska rådet visar återigen tydligt på det Borg velat förneka, dvs att… Read More