Kategori: Okategoriserade

Rädda jobben i Gävle 0

Rädda jobben i Gävle

Ulla Andersson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Gävlebo, kommenterar Ericssons varselbesked idag. – Det kommer som en chock. Att Ericsson vill lägga ner verksamheten slår hårt mot alla anställda och deras familjer. Men även mot...

Regeringen bör utreda Swedfunds agerande 0

Regeringen bör utreda Swedfunds agerande

Biståndsminister Gunilla Carlsson svarade i Riksdagen idag på en interpellation från Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson. Frågan var om biståndsministern avser att vidta några åtgärder för att undersöka statliga Swedfunds agerande ifråga om Swedmilk....

Reservation 0

Reservation

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att överlåta tilldelningsbeslut till Landstingstyrelsens presidium när det gäller upphandlingarna av Ambulansdirigering och Länsservice. Vi anser att frågorna ska avgöras av styrelsen! I början av detta årtionde hade landstinget...

Gör barnkonventionen till svensk lag 0

Gör barnkonventionen till svensk lag

Barnkonventionen fyllde 20 år den 20:e november. Det firades på en stor fest i Stockholm med kungligheter, europeiska ministrar och andra höjdare. Fest är bra men det återstår mycket att göra för barns rättigheter...