sida

Regionen

Alf Norberg
Alf Norberg, regionråd och ordförande Kultur och kompetensnämnden
E-post: [email protected]

Petra Modée
Gruppledare V, ledamot i Hållbarhetsnämnden
E-post: [email protected]

Yvonne Oscarsson
Ledamot i regionfullmäktige

Mobil: 070-191 79 18
E-post: [email protected]

Lars-Göran Langeborg
Viceordförande i regionfullmäktige
Mobil: 070-219 02 92
E-post: [email protected]

Ulrica Högberg
Ordförande Patientnämnden, ledamot i regionfullmäktige
E-post: [email protected]

Delshad Saleh
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämden

E-post: [email protected]
Mobil: 070-555 01 05


Ersättare i inträdesordning

Gunbritt Wallström
Ersättare i Kultur- och kompetensnämnden

Mobil: 070-2464122
E-post: [email protected]

Håkan Svensson
Ersättare i Hållbarhetsnämnden

E-post: [email protected]

Kristina Sjöstrom
Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

E-post: [email protected]

Uppdaterad: 2015-03-24 av Andreas Broström

Kopiera länk