Vänsterpartiet Gävleborg Blogg

0

Kan du vara Vänsterpartist men inte feminist?

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det står i vårt partiprogram, beslutat av vår partikongress. Om någon av oss skulle säga att vi inte är socialist skulle den med största...

0

Valombudsman till Vänsterpartiet Gävleborg

Dina arbetsuppgifter I arbetet ingår valstrategiska uppgifter kring identifiering av målgrupper samt vilka kampanjer som ska genomföras och hur dessa ska se ut. Arbetet består också av att med olika uttryckssätt kommunicera ut vår...

0

Valkonferens 22 oktober i Hudiksvall

Alla distriktets medlemmar är inbjudna till Folkets Hus, Kulturhuset, i Hudiksvall söndagen den 22 oktober. Kallelsen har kommit med epost och brev till de som inte har epost. Under söndagen kommer mötesdeltagarna att välja...

0

Majoritetsbudgeten i regionen för 2018

Region Gävleborgs budget för 2018 är antagen Utifrån vår valplattform har vi förhandlat fram gemensamma politiska prioriteringar tillsammans i majoriteteten. Det är framförallt dessa som legat till grund för regionens budget för 2018 som...