Vänsterpartiet Gävleborg Blogg

0

Sommar och lite annat

Semester Distriktets expedition har stängt för semester från 18 juli till 14 augusti. Akuta ärenden under den tiden hanteras av distriktets ordförande. Flytt av expeditionen Distriktets expedition är från 1 juli beläget i Teknikparken,...

0

Sammanfattning av budgeten för region Gävleborg 2017

I PDF:en som finns nedan hittar du en sammanfattning som utgår från rubrikerna i majoritetens dokument Politisk inriktning för mandatperioden. En del av satsningarna i budget möjliggörs genom statsbidrag, statsbidrag som Vänsterpartiet i många...

0

Sammanfattning av Vänsterpartiets 41:a kongress

Under fyra dagar tog kongressen beslut i 657 motioner och ett antal valärenden. Ombuden beslutade om ett nytt ekoeko-program – utan kärnkraft – med med flera förtydliganden som gör det till ett kraftfullt verktyg...