• Hem
  • Vårt parti
sida

Vårt parti

Vänsterpartiet Inte till saluVänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen – internationellt och i Sverige.

Partiets politik och det vi gör bestäms av vårt mål:

ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Läs mer om vänsterpartiet här.

 Uppdaterad: 2014-12-03

Kopiera länk