sida

Regionen

Ulla Anderson
Regionråd i opposition, ordinarie i regionsstyrelsen, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare i personalutskottet, ledamot i regionfullmäktige.
E-post: [email protected]

Mobil: 073-046 52 02

Kristina Sjöström
Gruppledare och ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare i regionstyrelsen, ledamot i regionfullmäktige.
E-post: [email protected]

Mobil: 070-619 81 83

Alf Norberg
Ledamot i Kultur- och kompetensnämnden, ledamot i regionfullmäktige, ersättare i Regionfullmäktiges valberedning.
E-post: [email protected]

Petra Modée
Ledamot i Hållbarhetsnämnden, ledamot i regionfullmäktige.
Epost: [email protected]

Lars-Göran Langeborg
Ledamot i regionfullmäktige, ledamot i stiftelsen Folkteatern Gävleborg, ersättare i Hållbarhetsnämnden.
Mobil: 070-219 02 92
E-post: [email protected]

Yvonne Oscarsson 
Ledamot i Patientnämnden, ledamot i regionfullmäktige, ledamot i Demokratiberedningen.
Mobil: 070-3760670
E-post: [email protected]

Ersättare:

Anna-Lena Vestin, 1:a ersättare i regionfullmäktige, ersättare i Kultur- och kompetensnämnden, ledamot i regionfullmäktiges valberedning

Epost: [email protected]

Mobil:  070-899 91 91

Zaradesht Bekir, Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i patientnämnden.
Epost: [email protected]
070-5342173

Maria Lindroth, ersättare i regionfullmäktige, ersättare i Demokratiberedningen

Gabriella Eidhagen, ersättare i regionfullmäktige

Lars B Andersson, ersättare i regionfullmäktige

Alexander Eidhagen, ersättare i regionfullmäktige

 

Uppdaterad: 2019-09-25

Kopiera länk