sida

Regionen

Fredrik Åberg Jönsson
Regionråd och ordförande Hållbarhetsnämnden
E-post: [email protected]
Telefon: 026-53 18 81
Mobil: 073-046 52 02

Kristina Sjöström
Gruppledare V, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande Företagshälsovårdsnämnden, ledamot Regionfullmäktige
E-post: [email protected]

Isabel Hilden
Ledamot Regionfullmäktige, ordförande Patientnämnden
Mobil: 070-2734337
E-post: [email protected] 

Samuel Gonzalez Westling
Ledamot i regionfullmäktige, ersättare i Hållbarhetsnämnden
Mobil: 076-0499404
Epost: [email protected]

Yvonne Oscarsson 
Ledamot i regionfullmäktige, ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mobil: 070-3760670
E-post: [email protected]

Lars-Göran Langeborg
Viceordförande i regionfullmäktige
Mobil: 070-219 02 92
E-post: [email protected]

Gunbritt Wallström
Vice ordförande i Kultur- och kompetensnämnden
Mobil: 070-4711037
E-post: [email protected]

Ersättare:

Håkan Svensson
Ersättare i Kultur och kompetensnämnden
E-post: [email protected]

Jessica Åberg

Zaradesht Bekir
Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i patientnämnden
Epost: [email protected]
070-5342173

Alf Norberg

Epost: [email protected]

Ulrica Högbergh

Ersättare i företagshälsovårdsnämnden

Epost: [email protected]

Tommy Cavallin

Ledamot i Folktandvården Gävleborg AB

Epost: [email protected]

Lars B Andersson

Uppdaterad: 2019-09-25

Kopiera länk