artikel

Svar på debattartikel från hälsingeakademin på kultursidan 2006-08-08

Svaret på den inledande frågan ”när talade någon Hälsingepolitiker om kultur senast” är kanske svårt att ge, men jag vet att jag själv lyfte kulturen som en mycket viktig del i landsbygdsutvecklingen vid en debatt i Norrbo 20 Maj i år.
Jag kan också konstatera att inget annat parti vid den debatten såg kulturens betydelse i landsbygdsutvecklingen (Gunilla Kindstrand kommer säkert ihåg detta eftersom hon var debattledare vid det tillfället).
Vänsterpartiet har också vid andra tillfällen lyft kulturpolitiken, exempelvis vid landstingets budgetdebatt i november ifjol. Någon egentlig debatt blev det aldrig eftersom det inte finns något särskilt stort intresse från övriga partier att diskutera kulturfrågor!
Vid sidan av talarstolar och styrelserum diskuterar vänsterpartister ofta kulturfrågor eftersom vi har ett genuint intresse för kultur.

Vänsterpartiet ser kulturen som en förutsättning för det demokratiska samhället där ett levande och omfattande kulturliv är avgörande för samhällsutvecklingen.
Kulturen spränger gränser och skapar möten mellan människor från olika nationer och kontinenter. Därför ser vi också att mångkulturen har stor betydelse som motkraft till främlingsfientlighet.
Människor konsumerar dagligen kultur, för det mesta utan att reflektera över det. Vi dricker vårt kaffe ur en vackert formgiven mugg, vi lyssnar på musik i bilradion på väg till jobbet (även om vi oftare borde lyssna mer aktivt), vi betraktar kanske i förbigående ett vackert hus under samma bilfärd och senare på kvällen kanske vi går på bio eller teater.
Kulturen skapar livskvalité och ger människor ett innehåll i vardagen och kan också när man drabbas av sorg och elände vara vägen tillbaka till en återuppväckt livslust.

Kulturen har också en stor betydelse för tillväxten i länet, den ger arbete åt kulturarbetare men genererar också sysselsättning i andra branscher bl.a. inom turistnäringen.
Folkteaterns sommarföreställningar skapar naturligtvis ett stort antal gästnätter i stugbyar och på hotell runt Järvsö genom att många reser dit för att se teater (sommarens föreställning var för övrigt en fantastisk upplevelse).
Lokala konstnärer, keramiker m.m. lockar självklart hit turister som efter några timmar blir hungriga och besöker landskapets olika restauranger.
(Läs gärna min artikel om kulturturism på tillväxtrådets hemsida www.tillvaxtgavleborg.se)
Den stora frågan som akademiledamöterna lyfter fram i sin artikel är hur vi ska placera kulturen på den politiska agendan och prioritera upp kulturpolitiken. En viktig del för att skapa dom förutsättningarna är att i ett bildande av ett kommunalt självstyrelseorgan i Gävleborg lyfta kulturen i ett regionalt perspektiv. Kulturbudgetarna i många kommuner börjar bli försvinnande små och risken att de försvinner helt är uppenbar, men om länets kommuner och Landsting i större omfattning samarbetar runt kulturfrågorna i ett samverkansorgan (KSO) och med en gemensam kulturbudget så skulle kulturpolitiken få en större regional tyngd i Gävleborg.
När det gäller Landstingets kulturbudget så ligger den på cirka 60 miljoner vilket lite slarvigt motsvarar ungefär 1 % av Landstingets budget.
Exakt hur kulturbudgeten såg ut för 10 år sedan är svårt att svara på eftersom det har organiserats om en hel del på de här åren, men relativt sett så är den förstås mindre hur man än räknar. Idag är kulturen en del av Förvaltningen ”tillväxt och regional utveckling”
Och jag tycker att den modellen är ganska bra eftersom kulturen är en viktig del för länets regionala utveckling.

Alf Norberg Landstingsråd (v)

Kopiera länk