Ett Gävleborg för alla!

Inte bara några få!

Aktuellt

Artiklar

Med hopp om framtiden

Nu är det dags att ta tag i ett nytt år efter ledigheterna från jul och nyår. Mörka moln tornar…

Engagera dig

Bli medlem!

Gå med i kampen för ett rättvist och solidariskt samhälle!

Välkommen till Vänsterpartiet Gävleborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?