Ett Gävleborg för alla!

Inte bara några få!

Aktuellt

Artiklar

Stoppa hyreschocken

Dagens skattesubventioner för boende ägnas till större delen åt dem som äger sitt boende. Som om det inte vore nog,…

Engagera dig

Bli medlem!

Gå med i kampen för ett rättvist och solidariskt samhälle!

Välkommen till Vänsterpartiet Gävleborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?