artikel

Svar till moderaterna

Moderaterna Catharina Elmsäter-Svärd och Tomas Tobé (ES&T) försvarar i en artikel den 8 november de drastiska försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen.

  

Moderaterna Catharina Elmsäter-Svärd och Tomas Tobé (ES&T) försvarar i en artikel den 8 november de drastiska försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Artikelförfattarna skriver, om de människor som idag står långt från arbetsmarknaden att "ett eget jobb med en egen lön att försörja sig på [är] ett bättre förslag än att låta dem fastna i ett långt utanförskap". Vem tycker något annat? De arbetslösa? Problemet för ES&T är ju bara att de och deras regering inte presenterar ett "förslag" om eget jobb med egen lön att försörja sig på. De presenterar en diffus förhoppning, om att mer pengar till de rika ska skapa fler jobb – samtidigt med ett stenhårt angrepp på alla som redan är arbetslösa.

 

När nu regeringen lagt fram sin budget blir det här pinsamt tydligt. Vi kan se att regeringens politik, till och med enligt regeringens egna prognoser, ökar den öppna arbetslösheten. Detta sker genom en kraftig och hafsig neddragning på de arbetsmarknadspolitiska programmen. Tror ES&T att den som tvingas gå från att ha kontakt med arbetsmarknaden i en aktiv arbetsmarknadspolitik, till öppen arbetslöshet, får större chanser att undvika långvarigt utanförskap? Det tål att upprepas: fler blir arbetslösa med regeringens politik, enligt regeringens egna prognoser. Fler i utanförskap. Detta i ett läge när svensk ekonomi är exceptionellt stark och också sysselsättningen har varit på kraftig uppgång senaste året. Inte ens när regeringen själv räknar med att ekonomin ska ha nått fullt resursutnyttjande -09 nås målet om 4 % öppen arbetslöshet. Ett mål som i sig inte ens är i närheten i närheten av målet om full sysselsättning. Det måste väl ändå vara ett underkännande av den moderata politiken.

 

De nystartsjobb som ES&T talar sig varma finns redan – med generösare villkor och bättre träffsäkerhet – och kallas anställningsstöd. Dessa stöd vill regeringen avskaffa. Regeringen konstaterar i budgeten att arbetslinjens syfte är "att skydda individernas inkomster snarare än deras jobb", samtidigt som den lägger förslag på att urholka arbetslöshetsförsäkringen och presenterar detta som ett viktigt framsteg! Den cyniska skrivningen om att "en alltför generös arbetslöshetsförsäkring [kan] minska människors möjligheter att hitta ett nytt jobb" betyder förstås att det är lönedumpning som eftersträvas. "Alla som uppfyller arbetsvillkoret ska kunna få inkomstbaserad ersättning", skriver ES&T. Detta samtidigt som regeringen lägger förslag om sänkt tak i a-kassan, vilket alltså just gör att färre kommer att få ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet. Försäkringen blir dyrare, men sämre.

 

ES&T säger dessutom ingenting om de ökade kostnader som kommunerna kommer att få med anledning av försämringarna. I Gävle kunde vi nyligen läsa att kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 20 procent nästa år – det motsvarar ca 15 miljoner. Fler hamnar i utanförskap och tvingas söka sig till socialtjänsten. Det finns inget i budgeten som tyder på att regeringen tänker kompensera kommunerna för denna kostnadsökning.

 

Kontrasterna mellan en vänsterpolitik för fler jobb och en högerpolitik för större klyftor är slående. ES&T:s bristande förståelse för de arbetslösa villkor likaså. LO:s bedömning är att den öppna arbetslösheten blir högre än regeringen räknar med. Det skulle innebära 80 000 fler arbetslösa 2008 jämfört med regeringens prognos. Fler som alltså får uppleva kraftiga försämringar i vardagen. Vänsterpartiet presenterar i sitt budgetförslag en konkret politik för att under samma tid skapa utrymme för 90 000 fler anställda i kommuner och landsting. Vår jobbpolitik siktar mot full sysselsättning som faktiskt mål, inte som allmän fras under tiden förmögna villaägare får mer pengar på sparkontot. Riktiga jobb står alltså mot riktig arbetslöshet.

 

Ulla Andersson

Vänsterpartiet

Riksdagsledamot

Kopiera länk