artikel

Ungmoderaternas kulturpolitiska framåtanda

I Hudikvalls Tidning 23 april kan vi läsa att ”Förnyelsen fortsätter”. Det är ungmoderaterna som på Moderata samlingspartiets stämma överlämnar ett pris till Nordanstigs kommun för att denna enligt muffarna är den kommun i landet som satsar minst på kultur per invånare.
Hur det egentligen förhåller sig med den saken är något oklart, eftersom ungdomarna i sin iver tydligen hoppat över eller glömt att ta hänsyn till att kommunen satsar på ett eget barnkulturår, när nu vår moderatledda regering beslutat att lägga ner det projektet. Men priset är lika fullt ett intressant tecken i tiden.

  

Ungmoderaternas kulturpolitiska framåtanda

 

I Hudikvalls Tidning 23 april kan vi läsa att "Förnyelsen fortsätter". Det är ungmoderaterna som på Moderata samlingspartiets stämma överlämnar ett pris till Nordanstigs kommun för att denna enligt muffarna är den kommun i landet som satsar minst på kultur per invånare.

Hur det egentligen förhåller sig med den saken är något oklart, eftersom ungdomarna i sin iver tydligen hoppat över eller glömt att ta hänsyn till att kommunen satsar på ett eget barnkulturår, när nu vår moderatledda regering beslutat att lägga ner det projektet. Men priset är lika fullt ett intressant tecken i tiden.

 

En av den borgerliga kommunledningens meriter verkar ha varit att man inte ger några pengar till Folkets Hus utan bara "direkt till kulturen". Vi har ingen anledning att särskilt yttra oss om Folkets Hus i Nordanstig: Däremot har vi en uppfattning om vad som är kultur och varför viss kultur måste stödjas av samhället. Då handlar det inte enbart om att ta emot, om att ge teater- och dansföreställningar eller konserter åt folket utan också om att ge en röst åt dem som saknar en sådan i samhället. Kulturpolitik handlar i sin förlängning om yttrandefrihet – eftersom ingen kan utnyttja sin grundlagskyddade rätt om hon eller han inte har verktygen för att göra det – det kan vara ord, det kan vara andra uttrycksmedel. Då måste man både få ta emot och själv skapa, som man får göra i de kommunala musik- och kulturskolorna. Då måste t.ex. teaterbiljetten vara ekonomiskt överkomlig för en låginkomstfamilj – men också kulturskolan.

 

Ulla Andersson, riksdagsledamot för Gävleborg (v)

Siv Holma, ordförande i riksdagens kulturutskott (v)

 

 

 

 

Kopiera länk