artikel

Alla människors kärlek måste respekteras!

Den 17:e maj är den internationella dagen för homosexuellas rättigheter. Runt om i världen uppmärksammas dagen och tyvärr behövs den alltför väl.

Alla människors kärlek ska respekteras oavsett vem man väljer att älska, oavsett var i världen
man lever. För oss är det en självklarhet att ingen ska diskrimineras pga. sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vi vill se en värld där homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) kan förhålla sig lika självklart till sin sexuella läggning som heterosexuella gör till sin. Rätten att få uttrycka sin sexualitet och sin könsidentitet är i grunden en mänsklig rättighet, en rättighet som är universell. Ingen stat kan med hänvisning till historia, kultur, religion osv. hävda att dessa rättigheter inte gäller eller måste begränsas för dess medborgare.

  

Alla människors kärlek måste respekteras

 

Den 17:e maj är den internationella dagen för homosexuellas rättigheter. Runt om i världen uppmärksammas dagen och tyvärr behövs den alltför väl.  

 

Alla människors kärlek ska respekteras oavsett vem man väljer att älska, oavsett var i världen

man lever. För oss är det en självklarhet att ingen ska diskrimineras pga. sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vi vill se en värld där homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) kan förhålla sig lika självklart till sin sexuella läggning som heterosexuella gör till sin. Rätten att få uttrycka sin sexualitet och sin könsidentitet är i grunden en mänsklig rättighet, en rättighet som är universell. Ingen stat kan med hänvisning till historia, kultur, religion osv. hävda att dessa rättigheter inte gäller eller måste begränsas för dess medborgare.

 

I stora delar av världen ser vi idag hur HBT-personer förföljs, diskrimineras och mördas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Förtrycket tar sig många olika uttryck. Många länder har fortfarande en lagstiftning som diskriminerar HBT-personer, fortfarande är homosexualitet förbjudet i drygt 70 stater, i vissa av dessa är homosexualitet belagt med dödsstraff. I många länder ignorerar eller till och med understödjer regeringen att HBT-personer utsätts för hot, trakasserier och våld av andra medborgare såväl som av de egna myndigheterna. Ett viktigt steg för att förverkliga principen om alla människors lika värde är att det internationella samfundet inför en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet. En sådan konvention skulle medverka till att placera frågan om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter på den internationella dagordningen och således vara ett stöd i de länder där det finns en politisk ambition att motverka förtrycket av homosexuella, bisexuella och transpersoner. En konvention skulle även innebära ett stöd till ofta hårt ansatta krafter som verkar för sexuellt likaberättigande.

Sverige har tidigare avstått från att driva kravet om en FN-konvention på området eftersom det skulle möta stort motstånd från andra stater. Det är inte ett hållbart argument. Vill man motverka diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet måste frågan upp på dagordningen, även om det möter ett hårt motstånd.

 

Enligt vår mening bör FN:s råd för mänskliga rättigheter även främja rätten att få uttrycka sin sexuella läggning och sin könsidentitet, behandla fall där de mänskliga rättigheterna kränks avseende sexuell läggning och könsidentitet och främja utbildning på detta område. Därför anser vi att Sverige i FN-sammanhang bör verka för att mandatet för FN:s råd för mänskliga rättigheter även ska inkludera sexuell läggning och könsidentitet

 

 I dag saknar fortfarande HBT-personer i ett flertal EU-länder rätten att ingå partnerskap/äktenskap, rätten att få adoptera och skydd genom tydlig diskrimineringslagstiftning. Under de senaste åren har vi kunnat se hur regeringarna i Lettland och Polen öppet motarbetat HBT-personers rättigheter och bl.a. motsatt sig eller försvårat genomförande av Pridefiranden. Även om regeringarna i Polen och Lettland utsatts för kritik har allt för lite gjorts för att garantera att de mänskliga rättigheterna för HBT-personer efterlevts i dessa länder. Menar vi allvar med respekten för mänskliga rättigheter bör Sverige tydligt markera mot de länder inom EU som motverkar HBT- personers rättigheter.

Johanna Eskman Ordförande RFSL Gävleborg

Ulla Andersson Riksdagsledamot Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

Kopiera länk