artikel

Frigör 12 miljarder till ny järnväg

Vänsterpartiet vill ändra budgetlagen så att staten kan satsa mer på järnvägen. Med en ny modell för investeringar har staten råd att bygga dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik. Det skriver riksdagsledamoten Ulla Andersson (v) i en debattartikel i Dagens Industri.

 Frigör 12 miljarder till ny järnväg 
 
Vänsterpartiet vill ändra budgetlagen så att staten kan satsa mer på järnvägen. Med en ny modell för investeringar har staten råd att bygga dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik. Det skriver riksdagsledamoten Ulla Andersson (v) i en debattartikel i Dagens Industri.
 
– Vi vill att investeringar i infrastruktur sker genom lån hos Riksgäldskontoret, men det kräver en lagändring. Om vi ändrar budgetlagen kan staten ta hela kostnaden för Citybanan, öka banunderhållet och investera ytterligare 12 miljarder i ny järnväg, säger Ulla Andersson, ledamot i riksdagens finansutskott (v).
 
Idag räcker inte pengarna till. Planerade nya spår skjuts på framtiden och fler förespråkar ett ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, så kallad Offentlig Privat Samverkan. Men vänsterpartiet anser att det är statens ansvar att ta ett helhetsgrepp på behoven av kommunikationer och service i hela landet, på ett sätt som privata företag inte klarar av.
 
– Staten har det övergripande ansvaret för samhällets kommunikationer. En lagändring möjliggör kraftfulla och nödvändiga investeringar som gynnar både privata företag och privatpersoner, samtidigt som vi får ett mer ekologiskt och socialt hållbart transportsystem, säger Ulla Andersson.
 
Ulla Andersson pekar på vinsterna med en investeringsbudget:
 
– Idag är landsting och kommuner med och betalar för Citybanan, men om vi ändrar modell för investeringar så klarar staten av att ta hela kostnaden, säger Ulla Andersson.
 
Kontakt:
Ulla Andersson, riksdagsledamot, 0702-37 99 91
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64

Kopiera länk