artikel

Sjuka får socialbidrag istället för sjukpenning

Dagen innan julafton skickade regeringen ut en remiss med förslag på historiska försämringar av sjukförsäkringen. Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft redan vid halvårsskiftet 2008. I och med detta vältrar Reinfeldt över kostnader på Sveriges kommuner.

  

Sjuka får socialbidrag istället för sjukpenning

Dagen innan julafton skickade regeringen ut en remiss med förslag på historiska försämringar av sjukförsäkringen. Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft redan vid halvårsskiftet 2008. I och med detta vältrar Reinfeldt över kostnader på Sveriges kommuner.
Fredrik Reinfeldt tycker att det ska löna sig att vara högavlönad och frisk. Därför sänker han ersättningarna för alla som haft oturen att drabbas av ohälsa och arbetslöshet. Och därför föreslår regeringen i remissen att sjuka ska få socialbidrag istället för sjukpenning.
Enligt regeringens förslag ska man bara kunna vara sjukskriven ett år. Endast om man har livshotande sjukdomar ska man få förlängd sjukpenning i högst 18 månader med sänkt ersättning från 80 till 75 procent.  
Om man blir sjuk igen efter dessa 18 månader och är arbetslös ska man med Reinfeldts nya regler inte längre få sjukpenning. Även om det är livshotande. Då hänvisar Reinfeldt oss till socialbidrag.
Som socialbidragstagare i Stockholm får man inte ens ett SL kort numera. Hur ska man då ha råd att besöka sjukhus, nära och kära? Och vart är vi på väg? Vad är det som säger att en svårt sjuk människa som i ena stunden inte ens har rätt till ett SL kort, i andra stunden ska ha rätt till lika bra och dyr vård som självaste Reinfeldt?
Arbetsförmågan hos sjukskrivna ska enligt förslaget redan efter 6 månader prövas mot hela arbetsmarknaden. Om en sjukskriven förskolelärare med ryggont från Borlänge kan ta ett jobb som exempelvis spärrvakt i Stockholm går hon miste om sin ersättning. Även om hon aldrig skulle få jobbet som spärrvakt. Regeln urholkar anställningsskyddet och gör att många sjukskrivna kommer att förpassas till arbetslöshet eller socialbidrag.
Regeringen motiverar de sänkta ersättningsnivåerna och tidsgränserna med att det ökar incitamenten att arbeta. Men på vilket sätt ökar incitamenten hos en kvinna med bröstcancer, trafikskada eller depression av att hon blir fattigare? Problemet är ju att man som sjuk inte har full arbetsförmåga. Och på vilket sätt tillfrisknar man snabbare av att ha den ekonomiska stressen som gnager på livet?
Reinfeldt gör miljardbesparingar på sjuka, trots att överskotten i sjukförsäkringen uppgår till 14 miljarder kr bara i år. Men istället för att överskotten kommer oss försäkrade tillgodo, används de för att finansiera sänkta skatter för landets miljonärer och bidrag till överklassnära tjänster.
I och med att allt fler människor som är sjuka tvingas söka socialbidrag så kommer kommunernas utgifter att öka. Regeringen har dock inga som helst planer på att ersätta kommunerna för denna enorma förändring.
I regeringens budget för 2008 fryses statsbidragen vilket innebär kraftiga nedskärningar i välfärden på sex miljarder år 2010 och 3,2 miljarder år 2009. I och med försämringarna för sjuka måste kommunerna skära ner ytterligare på välfärden för att finansiera det ökade behovet att försörjningsstöd.
Vi vet att människor är både starka och ömtåliga, därför vill vi värna om den solidariskt finansierade sjukförsäkringen. Plånbokens tjocklek får inte avgöra våra möjligheter att leva ett värdigt liv.

LiseLotte Olsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i socialförsäkringsutskottet

 

Karin Nilsson, oppositionsråd Vänsterpartiet Sandviken

 

Marita Engström, kommunalråd Vänsterpartiet Gävle

Kopiera länk