artikel

Leva och bo i hela Sverige – landsbygdens utveckling

Svensk ekonomi har under ett antal år haft en hög tillväxt. Landets ekonomi är stark och i många delar av landet har arbetslösheten gått ner. Samtidigt har två tendenser blivit tydliga. Dels att det fortfarande är många med låg utbildning som har fastnat i arbetslöshet eller lågbetalda jobb, dels att det har blivit allt svårare att få ett fungerande liv i de utsatta regionerna.

  

Leva och bo i hela Sverige – landsbygdens utveckling

 

 

 

Svensk ekonomi har under ett antal år haft en hög tillväxt. Landets ekonomi är stark och i många delar av landet har arbetslösheten gått ner. Samtidigt har två  tendenser blivit tydliga. Dels att det fortfarande är många med låg utbildning som har fastnat i arbetslöshet eller lågbetalda jobb, dels att det har blivit allt svårare att få ett fungerande liv i de utsatta regionerna.

 

Den borgerliga regeringen beslöt snart efter sitt tillträde att sänka medlen till arbetsmarknadsutbildningar och komvux-utbildningar. Med tanke på att det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan storstäder och glesbygd slår det här naturligtvis hårdast mot utsatta regioner. Den andra sidan av myntet är att fler människor har hamnat i en pendlingstillvaro vilket går ut över ev familj och socialt liv.

 

 Till detta kommer den tilltagande bristen på service. Trots att det från riksdagens sida vid ett flertal tillfällen har uttalats vikten av att myndigheter och verk inte drar ner ensidigt utan att det måste koordineras mellan de olika statliga verksamheterna accelererar indragningarna. Polis, tull, tingsrätter, postkontor, försäkringskassor och skattemyndigheter blir alltmer sällsynta verksamheter i de utsatta regionerna.

 

Det betyder både att viktig kompetens försvinner från bygder som väl behöver det men också att servicen för stora grupper försämras. Att möta en myndighetsperson öga mot öga blir en sällsynthet. Vi anser att dessa frågor måste få en ökad närvaro i den allmänna debatten. Det är därför hög tid att riksdagen uppmärksammar problemen med en särskild debatt.

 

 

Ulla Andersson  Gävleborg för mer info 070 -237 9991

Marie Engström  Värmland

Lena Olsson        Dalarna

Kent Persson       Västmanland

Vänsterpartiet alla riksdagsledamöter

Kopiera länk