artikel

Regionalpolitik ur ett ekonomiskt perspektiv

Regeringen säger sig vara medveten om att de regionala skillnaderna behöver minskas om människor ska ha möjlighet till likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet man bor. Men som vanligt är det bara tom retorik som är lika ihålig som att moderaterna skulle vara det nya arbetarpartiet. Den förda politiken har bla inneburit följande;

3 av 21 län får större andel av inkomstförändringarna än vad de har i andel av befolkning.
Alla andra är förlorare.
Stockholm har en femtedel av invånarna i landet men får en tredjedel av inkomstförändringarna eller rättare sagt 9 000 kr per person och år eller 750 kr/ månad.
Norrbotten förlorar 5 400 kr/år dvs 450 kr per person och månad.
Jämtland förlorar 5 300 kr eller 442 kr/mån
Gävleborg förlorar 4 800 kr eller 350 kr/mån
Värmland förlorar 4 100 kr eller. 342 kr/mån

   

Regeringen säger sig vara medveten om att de regionala skillnaderna behöver minskas om människor ska ha möjlighet till likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet man bor. Men som vanligt är det bara tom retorik som är lika ihålig som att moderaterna skulle vara det nya arbetarpartiet. Den förda politiken har bla inneburit följande;

 

3 av 21 län får större andel av inkomstförändringarna än vad de har i andel av befolkning.

Alla andra är förlorare.

Stockholm har en femtedel av invånarna i landet men får en tredjedel av inkomstförändringarna eller rättare sagt 9 000 kr per person och år eller 750 kr/ månad.

Norrbotten förlorar 5 400 kr/år dvs 450 kr per person och månad.

Jämtland  förlorar 5 300 kr  eller 442 kr/mån

Gävleborg förlorar 4 800 kr  eller 350 kr/mån 

Värmland förlorar 4 100 kr eller. 342 kr/mån 

 

Den enkla förklaringen är att skattesänkningar gynnar dem med tjocka plånböcker och de är inte lika vanligt förekommande i glesbygd, på landsbygden eller utanför Danderyd, Täby och Askim. 

Om man skulle studera inkomstförändringarna inom Stockholm så skulle vi kunna se att det framförallt går till samma kommuner och personer som är vinnare på fastighetsskatten och avskaffande av förmögenhetsskatten.

 

Och skillnaderna kommer av allt att döma att fortsätta öka eftersom regeringen, tvärtemot folkopinionen, föreslår nya skattesänkningar. För enligt en opinionsundersökning genomförd av Sveriges kommuner och landsting vill nio av tio ha kvalité i vård, skola och omsorg före sänkta skatter och åtta av tio även kan tänka sig att höja skatterna om det behövs för ändamålet.

 

Med regeringens politik så ökar inte bara de regionala skillnaderna utan snarare bidrar den till att de formligen exploderar. För till detta ska även neddragningarna på olika myndigheter läggas till där Skatteverket och Försäkringskassan lägger ner kontor, samhällsservicen försämras, apoteken föreslås säljas ut vilket kraftigt missgynnar landsbygden, reseavdraget har försämrats, statsbidragen till komvux har kraftigt skurits ned, en arbetslös tvingas ta ett jobb på annan ort redan första dagen personen blir arbetslös, sjukersättningar och A-kasse ersättningar kraftigt sänkts. Och som grädde på moset så har de frusit statsbidragen till kommuner och landsting vilket innebär att resurserna till vård, skola och omsorg urholkas och kvalitén försämras.

 

Vi tänker göra vad vi kan för att Hela Sverige ska leva, kvalitén i välfärden stärkas och sammanhållningen i samhället öka. För det behövs en stark vänster i samarbete med andra föreningar, organisationer och enskilda som delar samma grundläggande värderingar. Vi vill byta politik och regering år 2010.

 

Ulla Andersson

Ekonomisk talesperson

Alf Norberg

Landstingsråd

Bägge Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk