artikel

Högerpolitiken klyver Gävleborg

Ökad arbetslöshet – var det så det skulle bli?

 Tre år av missade chanser

Sverige har nu styrts av en borgerlig regering i tre år. Redan från början stod det klart att moderaterna skulle dominera i regeringen, och så har det också blivit. Vi har fått tre år av utpräglad högerpolitik.

År 2006 kom regeringen till makten under brinnande högkonjunktur, men det är när tiderna är dåliga som regeringsdugligheten sätts på prov. Den borgerliga regeringens bokslut efter tre år visar på många missade chanser. Det blir dyrt. I dåliga tider behövs ett ledarskap som sår de frön som krävs för att framtidens jobb och företagande ska blomstra.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Gävleborg redogör i denna rapport för hur regeringen enligt vår mening försuttit alla dessa chanser. Det ekonomiska utrymme som funnits har slösats bort på skattesänkningar som framför allt kommit höginkomsttagarna till del, som grävt djupa hål i statsfinanserna och som nu hotar jobben i sjukvården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen i vårt län.

Regeringen Reinfeldts politik har fått stora konsekvenser för människorna i vårt län. Varselvåg efter varselvåg har drabbat länet och Sandviken är särskilt utsatt. De stora skattesänkningarna kombinerat med lågkonjunkturen har bidragit till försämrad ekonomi i Gävleborgs läns landsting och våra kommuner. Konsekvensen blir att kvaliteten i välfärden försämras.

Resultatet efter tre år med högerpolitik är arbetslöshet och ökade klyftor. En högerpolitik som klyver Sverige.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer i nästa års val att möta väljarna med ett samlat regeringsalternativ. Vi har under många år samarbetat på flera områden och nu utvecklar vi vårt samarbete.

Med denna rapport går vi "husesyn i folkhemmet". Vi har på ett antal områden tittat på vilka konsekvenser borgerlig politik fått för viktiga områden i vårt län. Denna rapport gör inte anspråk på att täcka alla politikområden, utan får ses som ett axplock av de försämringar som ägt rum för vanligt folk i Sverige och Gävleborg de senaste tre åren.

Det står klart att utmaningarna kommer att bli många och svåra för en ny regering efter valet 2010.

 

Raimo Pärssinen                   Ulla Andersson                     Bodil Ceballos

Socialdemokraterna               Vänsterpartiet                       Miljöpartiet

 

                                                                                   

http://www.socialdemokraterna.se/Jobbkongressen/Tal-under-jobbkongressen/Thomas-Ostros-anforande-29-oktober/#

Kopiera länk