artikel

Höjning av jobbskatteavdraget

Höjning av jobbskatteavdraget är ett sätt att få fler i arbete hävdar den borgerliga regeringen. I själva verket handlar det om att få folk att ta jobb med lägre löner. En låglönelinje med andra ord! Argumentet för att jobbskatteavdraget leder till fler arbeten, är att när skatten blir lägre så kan folk ta jobb med lägre lön allt enligt finansminister Anders Borgs statssekreterare. Lars Calmfors i finanspolitiska rådet var mer frispråkig än så och menar att skatteavdraget leder till att arbetssökande accepterar jobb till lägre lön och får de fackliga organisationerna att hålla nere lönekravet.

 

Höjning av jobbskatteavdraget är ett sätt att få fler i arbete hävdar den borgerliga regeringen. I själva verket handlar det om att få folk att ta jobb med lägre löner. En låglönelinje med andra ord! Argumentet för att jobbskatteavdraget leder till fler arbeten, är att när skatten blir lägre så kan folk ta jobb med lägre lön allt enligt finansminister Anders Borgs statssekreterare. Lars Calmfors i finanspolitiska rådet var mer frispråkig än så och menar att skatteavdraget leder till att arbetssökande accepterar jobb till lägre lön och får de fackliga organisationerna att hålla nere lönekravet.

De eventuella jobb som skapas genom sänkt jobbskatteavdrag har ett högt socialt och ekonomiskt pris, och det finns bättre alternativ. Det finns dessutom inget starkt stöd från den ekonomiska forskningen för att sänkta löner skulle ge fler jobb. Det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb genom att strö pengar över dem som redan har. De drygt 70 miljarder kronor som skatteavdragen kostar årligen skulle räcka till att anställa 150 000- 200 000 personer inom den gemensamma välfärden. Jobb inom skola, vård och omsorg.

Sänkta skatter har varit honnörsordet för det gamla högerpartiet ända sedan vi införde allmän rösträtt. Det nya från högern i valet 2006 var att man framställde det som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd istället för en ideologisk fråga. Man blev vald på löftet att bryta utanförskapet ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.

Utanförskapet och klyftorna ökar under den borgerliga regeringens styre!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Kopiera länk