artikel

Regeringen bör utreda Swedfunds agerande

Biståndsminister Gunilla Carlsson svarade i Riksdagen idag på en interpellation från Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson. Frågan var om biståndsministern avser att vidta några åtgärder för att undersöka statliga Swedfunds agerande ifråga om Swedmilk. Biståndsministerns svarade att hon välkomnar den översyn Swedfund initierat, men att regeringen inte tänker agera i frågan.

 Biståndsminister Gunilla Carlsson svarade i Riksdagen idag på en interpellation från Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson. Frågan var om biståndsministern avser att vidta några åtgärder för att undersöka statliga Swedfunds agerande ifråga om Swedmilk. Biståndsministerns svarade att hon välkomnar den översyn Swedfund initierat, men att regeringen inte tänker agera i frågan.

– På samma sätt som polisen inte bör sköta utredningen när en polis misstänks för brott kan vi inte vara nöjda med att Swedfund utrett sig själva och kommit fram till att de inte gjort något fel, säger Ulla Andersson.

Bakgrunden till Ulla Anderssons interpellation är Swedfunds stöd till företaget Swedmilk i Makedonien Ett stöd som slutade i konkurs där de bönder som skulle bli hjälpta av den svenska biståndsinsatsen nu har skulder motsvarande sju årslöner var.

– Regeringens passivitet i denna fråga sticker i ögonen. Biståndsministern bör omgående ta initiativ till en opartisk och oberoende utredning för att visa att regeringen tar moraliskt ansvar i frågan, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Kopiera länk