Artiklar

Till stöd för demokratin för kurder

Idag  bjuder kurder på många håll i världen in till minnesstunder för offren i Halabja, massakern på 5000 civila i södra Kurdistan.  Det är också en påminnelse om att den kurdiska frågan måste lösas med fredliga medel. I Europa vilar det ett stort ansvar på Turkiet i denna fråga. Turkiet som vill bli medlemsland i EU har hittills inte visat upp en tillräcklig respekt för mänskliga, demokratiska rättigheter. Tvärtom fängslas aktiva kurdiska politiker och meningsmotståndare. Både vår svenska regering och EU bör öka pressen på Turkiet för att åstadkomma fredliga lösningar med full respekt för demokratiska och mänskliga rättigheter.

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Gävleborg 16 mars 2013

Kopiera länk