Artiklar

Val och uttalanden från årskonferensen

Vänsterpartiet Gävleborg hade sin årskonferens på Västerbergs folkhögskola. Med ombud och förtroendevalda och åhörare  var ett femtiotal personer upptagna med distriktets verksamhet och val till tidig kväll.
Till distriktsstyrelsen skedde fem nyval medan distriktets ordförande valdes om för två år.
Till årskonferensen höll gäster från partistyrelsen Ulla Andersson, Ung Vänster, Andreas Broström och den centrala valberedningen Ilona Szatmari Waldau hälsningsanförande och svarade på frågor.
Årskonferensen beviljade ansvarsfrihet för det gångna året, revisorn tackade kassören Elisabeth Swedman särskilt för väl hållna böcker.
En inkommen motion fanns att behandla och den bifölls efter omröstning, motionen ville att årskonferensen skulle införa saxade mandatperioder om ett och två år för distriktsstyrelsen.
Mötet hade en god stämning och avslutade med ett unisont sjungen International.

Val
Distriktsstyrelsens ordförande: Xamuel Halfvars, Hofors
Ledamöter: Elisabeth Swedman, Hudiksvall, Maria Mörk, Bollnäs, Lasse Langeborg, Gävle, Katarina Samuelsson, Gävle (ny), Tord Fredriksen, Gävle (ny), Fia Öhlander, Söderhamn (ny), Andreas Broström, Sandviken, Anna Vestin, Bollnäs, (ny).
Ersättare: Alf Norberg. oppositionslandstingsråd, Stefan Pettersson, Gävle, Sandra Söderqvist, Gävle (ny).

Uttalande 1:
Vänsterpartiet fördömer skarpt den syriska regimens brutalitet mot folket i Syrien. Mer än en miljon människor har tvingats att lämna sina hem, hälften av dem är barn, många av dem är under 11 år.
En väldigt liten del av dessa människor har lyckats ta sig till Europa, men de flesta flyktingar finns i flyktingläger i grannländerna. Förhållandena är väldigt svåra i dessa läger, tillgången på vatten och mat är knapp.
Denna konflikt har skapat en humanitär katastrof för flera miljoner människor i Syrien. Vänsterpartiet fördömer också all militär intervention för att lösa den väpnade konflikten, vi menar att en inblandning av stormakter, så som USA, hjälper inte att skapa fred i landet utan att dessa stormakter ser till sina egna strategiska intressen.
Vänsterpartiet Gävleborg stödjer de krafter som förespråkar en demokratisering av landet för att skapa fred och ge alla grupper inflytandet i den demokratiska processen.

Uttalande 2:
Vänsterpartiet i Gävleborg fördömer agerandet i samband med händelsen där en en unge pojke vägrades ambulanstransport.
Vi ser trend i samhället där det är okej att göra skillnad på människor utifrån vilken hudfärg man har. Exempel på detta är när ambulanser vägrar skjutsa människor av annan bakgrund och bussbolag delar upp passagerare utifrån hudfärg. I Vänsterpartiets Sverige är det oacceptabelt att människor behandlas olika utifrån sin etnicitet.
Händelsen som, den beskrivs i Arbetarbladet, är både avskyvärd och rasistisk men det är också en incident som skadar förtroendet för den verksamhet som vi alltid förväntar oss ska fungera och som vi litar på som länsinnevånare. På den politiska nivån har vi nyligen antagit en ny mångfaldspolicy, att verksamheter på ett så flagrant sätt struntar i att följa den måste föranleda en ordentlig utredning över händelsen. Det är dessutom märkligt att en händelse av den här digniteten undanhålls landstingsstyrelsens ledamöter i två månaders tid!
Årskonferensen för Vänsterpartiet Gävleborg
23 mars 2013

avtackningAnita
Anita Walther avtackas av distriktsordförande Xamuel Halfvars.
avtackningIlona_Ulla
Ilona Szatmari Waldau från centrala valberedningen och Ulla Andersson riksdagsledamot och partistyrelserepresentant fick med sig var sin bukett nejlikor.
avtackningMario
Mario Izquierdo avgick från distriktsstyrelsen och fick bukett.
avteckningAnnaSara
AnnaSara Svanteson tackades för sin tid i ds och valdes till valberedningen.
presidiet2013
Elisabeth Swedman och Kenneth Forssell tjänstgjorde som ordföranden för årskonferensen
Kopiera länk