Artiklar

Alf Norberg (V) i GD ”Gränsen för besparingar är nådd”

Alf Norberg, oppositionslandstingsråd för Vänsterpartiet Gävleborg skriver i gårdagens GD om Vänsterpartiets budgetförslag att öka bemanningen.

http://gd.se/ledare/debatt/1.5986927-gransen-for-besparingar-ar-nadd

Vänsterpartiet kommer som enda parti i landstinget Gävleborg att fortsätta kräva ett stopp för den låga bemanningen och vi kommer att fortsätta kräva det under valrörelsen nästa år!

Om sjukvårdens bemanning

I landstinget Gävleborg togs beslut om ”anpassad bemanning” inför budget 2011. I mars 2013 kom revisorerna med en rapport om hur ärendet hanterats. Revisorerna skriver bl.a. att ingen analys eller bedömning av åtgärdernas effekter existerar och man anser därför att landstingsstyrelsen inte bedrivit arbetet med bemanningstal på ett systematiskt sätt. Så trots att det gått tre år efter inventeringen har man fortfarande ingen aning om effekterna av det fattade beslutet.

Däremot går det att se hur avdelningarnas behov av vikarierande undersköterskor och sjuksköterskor skjutit i höjden från 2009 till 2012, behovet av fullständigt skenat!

2009 anlitades undersköterskevikariat motsvarande 181 287,81 timmar och sjuksköterskevikariat motsvarande 321 854,23 timmar. 2012 hade undersköterskebehovet ökat till 322 775,43 timmar och sjuksköterskebehovet ökat till 517 951,77 timmar. En sammanlagd ökning med 337 585,16 timmar.

Räknar man med en timkostnad på 150 kr inklusive PA-avgifter (vilket jag tror är lågt räknat) så blir den ökade vikariekostnaden drygt 50 miljoner – det motsvarar cirka 150 tjänster. När beslutet togs räknade majoriteten med en besparing på 20 – 30 miljoner. Drar man av den ökade vikariekostnaden så har personalnedskärningarna varit en ren förlustaffär!

Hur många sparpaket orkar man som sjukvårdsanställd? När är gränsen nådd? Vänsterpartiet anser att gränsen definitivt är passerad – nu får det vara nog! Vi har varje år sedan den senaste personalnedskärningen för tre år sedan lagt förslag på en återgång till 2010 års bemanningstal. Vi har angett att dessa bemanningstal ska utgöra ett golv. Det kan finnas verksamheter som faktiskt behöver en högre bemanning än vad man hade 2010.

På akuten i Gävle har 8 av 40 sjuksköterskor sagt upp sig under våren och på avdelning 7 i Hudiksvall har 16 sjuksköterskor sagt upp sig under det gångna året och undersköterskor som tidigare sagts upp för att man inte besitter tillräcklig kompetens enligt ledningen duger helt plötsligt att på sommaren ersätta sjuksköterskor – var är logiken i det? Hur kan man behandla undersköterskor på det sättet?

18 – 19 juni är det landstingsdebatt om budgetramar. Vänsterpartiet kommer som enda parti att fortsätta kräva ett stopp för den låga bemanningen och vi kommer att fortsätta kräva det under valrörelsen nästa år!

Alf Norberg oppositionsråd i landstinget Gävleborg (V)

 

 

 

Kopiera länk