Nyheter

Våra kongressombud

Här kommer en lite närmare presentation av distriktets ombud till Vänsterpartiets kongress 10 till 12 januari.  De presenteras med namn och bostadsort, sedan har vi frågat dem vad de jobbar med och om de varit på kongress förut. Därutöver fick var och en skriva kort vad de vill uppnå på kongressen.

 

Gin Akgul Hajo, Gävle, SFI-lärare, på kongress för tredje gången.
– Detta är ett supervalår där vi ska välja till både EU och Riksdagen, med det blir denna kongress som ett startskott på valkampanj. På kongressen tar vi beslut om två uttalanden som spelar en stor roll i valen. Jag hoppas på att denna kongress ska som,kongressen 2012, öka antalet medlemmar och sympatisörer så att vi kan vinna valet storslaget.

 

Xamuel Halfvars, Hofors, brevbärare, på kongress för tredje gången. Xamuel blev vald till
delegationsledare för kongressombuden.
– Jag hoppas att kongressen ska bli startskottet till en vändning för Vänsterpartiet och hela Sverige. Där vi börjar se att politiken tydligt avspeglar vilka värderingar man har. Kongressen är avspark inför en valrörelse som kanske kommer vara den viktigaste på decennier.

 

Petra Modée,  Jättendal, arbetar som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Sundsvall (deltid) och driver företag på deltid (biodlare). Varit med som ersättare på två kongresser förut.
– Jag hoppas att vi ska fatta kloka beslut som kan ligga till grund för en fantastisk valrörelse och bidra till att vi får en rödgrön regering.

 

Isabella Bexell, Gävle, komvuxlärare, kommer att vara på sin andra kongress.
– Jag vill uppnå att vi gör två tydliga och skarpa uttalanden inför valen. Sedan att kongressen ska besluta att lyfta skol- och utbildningsfrågor i valrörelsen 2014.
Även vill jag att jag och delegationen får känna att vi har fått varit med och påverkat partiets politik inför kommande val och mandatperiod
Hoppas att vinna  nya insikter, kunskaper, glädje och nya bekantskaper.
Elisabeth Swedman, Hudiksvall
– Jag arbetar som lärare på Bromangymnasiet och jag undervisar i matematik,  men 82 % av min arbetstid går åt till att arbeta som ordförande för Lärarförbundet, avdelning Hudiksvall.Detta blir andra gången jag är ombud på en kongress.  Första gången var 2008. Jag skulle önska att jag kunde vara med och utveckla partiet positivt så att vi blir det självklara valet.

 

Mikael Rosén, Sandviken,  kock, egenföretagare och oppositionsråd, kommer att var på sin första kongress.
– Jag hoppas få en kick inför valåret 2014. Vill också få in Stig Henriksson, Ulla Andersson och Xamuel Halfvars i partistyrelsen.
Jag vill vidga parollen ”inga vinster i välfärden” till att gälla att vi även vill reformera den offentliga verksamheten till mer makt åt brukare och anställda. Motverka centrala beslut som i allt för hög grad styr medlemmarna. Mer makt till partiföreningarna.
Att skolan blir en viktig valfråga 2014 och att Public Service verksamheten skrivs in i grundlagen.

 

Marcus Zingmark, Gävle, handläggare på Försäkringskassans kundcenter, Gävle.
– Jag har jobbat med kundtjänst i 6 år varav senaste 3 åren hos Försäkringskassan.
– Ja! Detta är min första kongress som jag är mycket entusiastisk över. Jag är relativt ny i partiföreningen men känner att jag fått ett starkt förtroende från min partiförening att företräda distriktet. Kongressen kommer att beröra flera frågor som jag brinner för och jag står själv med som undertecknare på ett par motioner.
– Jag vill uppfylla min partiförenings förväntningar på mig. Inför distriktet är jag ny för de flesta men även där vill jag visa var jag går för och var jag står. För mig är det viktigt att vi under kongressen förmedlar vad våra medlemmar förväntar av oss och driver Vänsterpartiets politik framåt. Om jag kan vara en del av att utveckla partiets ideologi och organisation, då är jag nöjd.

datastudier

 

Kopiera länk