Pressmeddelanden

Gävleborgsdelegationen på kongress

Kongressdelegationen från Gävleborg deltar nu på kongressen för Vänsterpartiet 10 till 12 januari. Vår delegation har också av tradition alla sina ersättare med sig. De är inställda på att lyfta vidare vår välfärdsfråga om vinsterna i vård och skola.
Under de två dagarna kongressdelegationen möttes i Gävle föregående helg valde man fram ett antal motioner man tänker lyfta under kongressen och diskuterade kring hur man ska resonera kring motionssvaren.
Delegationen tänker lyfta motionerna A53 och B82 särskilt. A53 behandlar Public Service utifrån händelserna i Grekland där regeringen helt sonika avskaffade den över en natt, därför menar motionärerna att Public Service i radio, tv och internet ska grundlagsskyddas.
B83 behandlar i detalj  vårt utbildningsväsende och menar denna ska lyftas fram i valrörelsen.

– Det är alldeles uppenbart att allt fler människor förstår att vårdföretagen inte skapar några nya jobb när de övertar verksamheter,  snarare tvärtom,  utan bara tar bra betalt för att göra det som redan görs av kommuner och landsting, säger Xamuel Halfvars. Vi kommer att stödja avskaffandet av vinsterna i välfärden som valfråga 2014.

– Vi ser att alliansregeringen skapat en katastrof för utbildningsväsendet, och Vänsterpartiet har ett bra utbildningspolitiskt program för en kunskapsskola baserat på den forskning vi har om skolvärlden. Det är också uppenbart att vi finansierar den nödvändiga lärarutbildningen i naturvetarämnen och satsar nödvändiga medel för vettiga arbetsmarknadsutbildningar, säger Elisabeth Swedman som också är avdelningsordförande för Lärarförbundet i Hudiksvall. Hon menar liksom kongressdelegationen att det en bra grund för att lyfta skol- och utbildningsfrågor i valet 2014.

När det gäller personval har distriktet Gävleborg fått med Xamuel Halfvars som valberedningens förslag till ersättare i partistyrelsen och Elisabeth Swedman som ledamot i programkommissionen.

Kongressdelegationen kommer att twittra om kongressen under hashtaggen: #vgavleborg

Kopiera länk