Information

Distriktsårskonferensen 2015

aarskonferens2013

Distriktsårskonferens 2 maj

Distriktsstyrelsen har beslutat att distriktets årskonferens hålls det datum, 2 maj, som var tänkt ifall det hade blivit nyval. Partistyrelsen har fattat beslut om att det är möjligt för partiföreningarna och distrikten att senarelägga årsmöten och årskonferenser utifrån de särskilda omständigheterna i år. Den kommer att hållas i Söderhamn, organisationsgruppen arbetar som bäst med att förbereda de praktiska arrangemangen.

Nya datum för motioner och handlingar är:

Motionsstopp 21 mars

Anmälan ombud 8 april

Verksamhetsplan, motionssvar tre veckor före

Övriga handlingar, en vecka före

Kopiera länk